Aktualności

Ogłoszenie

15-02-2023
Rada Nadzorcza Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Pszczynie, ul. Kilińskiego 5A, zaprasza podmioty uprawnione...

Zaproszenie

08-11-2022
 Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zwane dalej spółką ogłasza przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości zapisanych w księdze...

Ogłoszenie

16-09-2022
Lista wniosków zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Cieszyńskiej 28,28A w Łące. Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa...
Przetargi

Ogłoszenie

03-07-2023
Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: „Zimowego utrzymania, dróg wewnętrznych, chodników i placów...

Zaproszenie

04-04-2023
Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Rynek 13, działając w imieniu...
2018-01::1515237702-box-right2.jpg