Aktualności

Informacja

27-12-2016
Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w dniu 5 lutego 2008 roku uzyskało zaświadczenie Starosty Powiatowego w...
Przetargi

Zaproszenie

02-07-2024
Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: „Zimowego utrzymania, dróg wewnętrznych, chodników i placów...

Zaproszenie

10-05-2024
Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Katowickiej 8, działając w imieniu...

Zaproszenie

09-05-2024
Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Piastowskiej 24, działając w imieniu...
2018-01::1515237702-box-right2.jpg