Aktualności

Zaproszenie

18-02-2021
 Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zwane dalej spółką ogłasza przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości zapisanych w księdze...

Ogłoszenie

16-04-2020
Rada Nadzorcza Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Pszczynie, ul. Kilińskiego 5A, zaprasza podmioty uprawnione...

Ogłoszenie

13-03-2020
    Szanowni Państwo, Mając na uwadze wzrost zagrożenia powodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz dbając o Państwa bezpieczeństwo zalecamy,...
Przetargi

Ogłoszenie

07-09-2021
Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: „Zimowego utrzymania, dróg wewnętrznych, chodników i placów...

Ogłoszenie wyników

27-04-2021
W wyniku analizy złożonych ofert na wykonanie „Montaż nowych urządzeń grzewczych wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej i przebudowa instalacji...

Zaproszenie

29-03-2021
Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Sznelowiec 20-22, działając w imieniu...
2018-01::1515237702-box-right2.jpg