zapytania-ofertowe.jpg

Zapytania ofertowe

Zaproszenie

10-05-2024

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Katowickiej 8, działając w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych:

1. „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Katowickiej 8 – przebudowa i zmiana konstrukcji dachu oraz remont elewacji wraz z izolacją fundamentów”,

2. „Remont budynku gospodarczego Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Katowickiej 8 - zmiana konstrukcji dachu oraz remont elewacji wraz z izolacją fundamentów”,

3. „Zagospodarowanie terenu nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Katowickiej 8”.

Specyfikacja zamówienia wraz z przedmiarem robót i dokumentacją projektową znajduje się do wglądu w siedzibie spółki
w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55.

Poniżej zamieszczono materiały związane z zbieraniem ofert:

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy

Załącznik nr 1a formularz oferty - budynek mieszkalny

Załącznik nr 1b formularz oferty - budynek gospodarczy

Załącznik nr 1c formularz oferty - zagospodarowanie terenu

Załącznik nr 2 oświadczenie oferenta

Dokumentacja projektowa techniczna i budowlana

Przedmiar robót

Zaproszenie

09-05-2024

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Piastowskiej 24, działając w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:

 „Remontu instalacji kanalizacyjnej w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Piastowskiej 24 – instalacja kanalizacyjna podwórka”

Specyfikacja zamówienia wraz z przedmiarem robót i dokumentacją projektową znajduje się do wglądu w siedzibie spółki
w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55.

Poniżej zamieszczono materiały związane z zbieraniem ofert:

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie oferenta

Dokumentacja projektowa i przedmiar

Zaproszenie

19-04-2024

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Rynek 13, działając w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:

 „Wymiany pokrycia dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Rynek 13 budynek frontowy, dach dwuspadowy dachówkowy”

Specyfikacja zamówienia wraz z przedmiarem robót i dokumentacją projektową znajduje się do wglądu w siedzibie spółki
w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55.

Poniżej zamieszczono materiały związane z zbieraniem ofert:

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie oferenta

Przedmiar robót

Dokumentacja projektowa

Zaproszenie

19-04-2024

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Rynek 13, działając w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:

 „Remont elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Rynek 13”

Specyfikacja zamówienia wraz z przedmiarem robót i dokumentacją projektową znajduje się do wglądu w siedzibie spółki
w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55.

Poniżej zamieszczono materiały związane z zbieraniem ofert:

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie oferenta

Przedmiar robót

Dokumentacja projektowa

2018-01::1515237702-box-right2.jpg