zapytania-ofertowe.jpg

Zapytania ofertowe

Ogłoszenie

03-07-2023

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:

„Zimowego utrzymania, dróg wewnętrznych, chodników i placów w zasobie Pszczyńskiego TBS Sp. z o.o. oraz zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych”

Specyfikacja zamówienia znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl
Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55

Poniżej zamieszczono materiały związane z zbieraniem ofert:

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy

Załącznik nr 1 Zestawienie budynków - zima 2023-2024

Załącznik nr 1a Mapy zasadnicze

Załącznik nr 2 formularz oferty

Załącznik nr 3 oświadczenie oferenta

 

Zaproszenie

04-04-2023

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Rynek 13, działając w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:

 „Wymiana pokrycia dachu papowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Rynek 13”

Specyfikacja zamówienia wraz z przedmiarem robót i dokumentacją projektową znajduje się do wglądu w siedzibie spółki
w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55.

Poniżej zamieszczono materiały związane z zbieraniem ofert:

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie oferenta

Przedmiar robót

Dokumentacja projektowa

 

2018-01::1515237702-box-right2.jpg