zapytania-ofertowe.jpg

Zapytania ofertowe

Ogłoszenie

07-09-2021

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:

„Zimowego utrzymania, dróg wewnętrznych, chodników i placów w zasobie Pszczyńskiego TBS Sp. z o.o. oraz zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych”

Specyfikacja zamówienia znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl
Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55

Poniżej zamieszczono materiały związane z zbieraniem ofert:

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy

Załącznik nr 1 Zestawienie budynków - zima 2021-2022

Załącznik nr 1a Mapy zasadnicze

Załącznik nr 2 formularz oferty

Załącznik nr 3 oświadczenie oferenta

 

Ogłoszenie wyników

27-04-2021

W wyniku analizy złożonych ofert na wykonanie „Montaż nowych urządzeń grzewczych wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej i przebudowa instalacji C.O. dla budynku przy ul. Sznelowiec 20-22” z pośród pięciu złożonych ofert Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej wybrał ofertę firmy -Puchałka Sp. z o.o. ul. Platynowa 4, 43-200 Pszczyna za kwotę 139 978,22zł brutto. Dziękujemy wszystkim oferentom za złożone oferty.

 

Zaproszenie

29-03-2021

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Sznelowiec 20-22, działając w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:

 „Montaż nowych urządzeń grzewczych wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej i przebudowa instalacji C.O. dla budynku przy ul. Sznelowiec 20-22”.

Specyfikacja zamówienia wraz z przedmiarem robót i dokumentacją projektową znajduje się do wglądu w siedzibie spółki
w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55.

Poniżej zamieszczono materiały związane z zbieraniem ofert:

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie oferenta

Załącznik nr 3 Warunki gwarancji

Opis techniczny Sznelowiec 20-22

Rzuty Sznelowiec 20-22

Kotłownia Sznelowiec 20 przedmiar

Kotłownia Sznelowiec 22 przedmiar

 

Zaproszenie

22-01-2021

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Dworcowej 25, działając
w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychów
 i przyziemia części oficynowej na cele mieszkalne w budynku mieszkalno – usługowym oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu budynku usługowego na cele usługowe w Pszczynie przy ul. Dworcowej nr 25, działki nr 486/48, 1619/48, 1184/15, 448/48, 141/48”

Specyfikacja zamówienia wraz z dokumentacją projektową znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub do pobrania na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55.

Poniżej zamieszczono materiały związane z zapytaniem ofertowym:

Zaproszenie dla wykonawców
Oświadczenie oferenta
Wzór umowy
Dokumentacja projektowa

Galeria zdjęć:

Ogłoszenie wyników

23-01-2020

W wyniku analizy złożonych ofert na wykonanie „Okresowego przeglądu 5-letniego instalacji elektrycznych i piorunochronnych budynków będących w zarządzie Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pszczynie, oraz zasobów własnych Spółki, zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane” wybrano ofertę firmy EKO-BAAM Sp. z o.o., Trzebinia.

Zaproszenie

17-01-2020

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Piwowarskiej 24, działając w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych:

1. „Remontu elewacji budynku mieszkalno-usługowego Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Piwowarskiej 24”,

2. „Izolacja ścian podziemnych i piwnic w budynku mieszkalno-usługowym Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Piwowarskiej 24”,

3. „Przebudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku gospodarczego na nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Piwowarskiej 24,

4. „Zagospodarowanie terenu nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Piwowarskiej 24”.

Specyfikacja zamówienia wraz z przedmiarem robót znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub do pobrania na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55

Poniżej zamieszczono materiały związane z zbieraniem ofert:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy - remont elewacji

Formularz ofertowy - izolacja ścian podziemnych i piwnic

Formularz ofertowy - przebudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku gospodarczego

Formularz ofertowy - zagospodarowanie terenu

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy

Przedmiar robót

Dokumentacja projektowa

 

Galeria zdjęć:

Zaproszenie

11-12-2019

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., działając w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych w Pszczynie oraz własnym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie „Okresowego przeglądu 5-letniego instalacji elektrycznych i piorunochronnych budynków będących w zarządzie Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pszczynie, oraz zasobów własnych Spółki, zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane”.
Materiały dotyczące zamówienia znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie
przy ul. Kilińskiego 5a lub do pobrania na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55 w godzinach pracy biura Spółki (poniedziałek – piątek godz. 7:00-15:00).

Poniżej zamieszczono materiały związane z zapytaniem ofertowym:

Zaproszenie dla wykonawców
Wykaz budynków
Formularz oferty
Oświadczenie oferenta
Wzór umowy

Zaproszenie

23-09-2019

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: „Zimowego utrzymania, dróg wewnętrznych, chodników i placów
 w zasobie Pszczyńskiego TBS Sp. z o.o. oraz zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych”

Specyfikacja zamówienia znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55.

Poniżej zamieszczono materiały związane z zapytaniem ofertowym:

Zaproszenie dla wykonawców
Zestawienie budynków - zima 2019-2020 - załącznik nr 1
Mapy zasadnicze
Formularz oferty akcja zima 2019-2020 - załącznik nr 2
Oświadczenie oferenta - załącznik nr 3
Wzór umowy

Zaproszenie

16-01-2019

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Rynek 22, działając w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych:

1. „Remontu elewacji południowej i wschodniej budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Rynek 22”,

2. „Izolacja klatki schodowej w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Rynek 22”,

3. „Remont muru z cegły na nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Rynek 22,

4. „Remont terenów utwardzonych nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Rynek 22”

Specyfikacja zamówienia wraz z przedmiarem robót znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub do pobrania na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl. Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Zaproszenie do przetargu

Formularz ofertowy - remont elewacji

Formularz ofertowy - remont klatki schodowe

Formularz ofertowy - remont muru ceglanego

Formularz ofertowy - remont terenu utwardzonego

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy

Przedmiar robót

Dokumentacja projektowa

 

Galeria zdjęć:

Zaproszenie

16-05-2018

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Rynek 9, działając w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie „Remont elewacji budynku mieszkalno-usługowego Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie ul. Rynek 9” Specyfikacja zamówienia wraz z przedmiarem robót oraz projektem budowlano-wykonawczym znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub do pobrania na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl
Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55 lub 697 617 561.

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Zaproszenie do przetargu

Formularz ofertowy

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy

Specyfikacja robót

Projekt budowlany

Przedmiar robót

 

Galeria zdjęć:

2018-05::1526473371-p1060712.jpg

Zaproszenie

20-04-2018

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Korfantego 39-41-43, działając w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie „Remont elewacji budynku przy ul. Korfantego 39-41-43” Specyfikacja zamówienia wraz z przedmiarem robót znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub do pobrania na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55 lub 697 617 561.

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Zaproszenie do przetargu

Formularz ofertowy

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy

Przedmiar robót

 

Galeria zdjęć:

Zaproszenie

06-04-2018

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Piastowskiej 24 działając w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie „Dokumentacji projektowo – wykonawczej remontu budynku przy ul. Piastowskiej 24”

Specyfikacja zamówienia wraz z dokumentacją zdjęciową znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub do pobrania na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl
Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55.

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Zaproszenie do przetargu
Formularz ofertowy
Specyfikacja zamówienia
Mapa zasadnicza

Zapytanie ofertowe

26-03-2018

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 5a, 43-200 Pszczyna ogłasza zapytanie ofertowe na "Dostawę i montaż indywidualnych urządzeń pomiarowych zużycia mediów w zasobach mieszkaniowych Pszczyńskiego TBS Sp. z o.o. w roku 2018".

Poniżej zamieszczono materiały związane z zapytaniem ofertowym:

SIWZ

Załacznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 3 Wykaz dostaw

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Załącznik nr 5 Protokół wymiany urządzeń-Demontaż

Załącznik nr 6 Protokół wymiany urządzeń-Montaż

Ogłoszenie wyników

09-03-2018

W wyniku analizy złożonych ofert na wykonanie „Remontu dwóch klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Sznelowiec 20-22” Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej wybrał ofertę - Firma Ogólnobudowlana Roman Pastuszka z Pszczyny za kwotę 22 022,76 zł/brutto. Dziękujemy wszystkim oferentom za złożone oferty.

Ogłoszenie wyników

06-02-2018

W wyniku analizy złożonych ofert na wykonanie „Remont sześciu klatek schodowych na osiedlu przy ul. Korfantego 45-55” Zarząd Pszczyńskiego TBS Sp. z o.o. wybrał ofertę  firmy: FHU „RYGUŁA” Krzysztof Ryguła 43-200 Pszczyna ul. Bednorza 10/2 za kwotę 25 800,00 zł/netto. Dziękujemy wszystkim oferentom za złożone oferty. 

Ogłoszenie

01-02-2018

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako właściciel nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Wodzisławskiej 9A,B zaprasza do złożenia oferty na wykonanie „Budowy pomieszczenia do gromadzenia odpadów stałych” Specyfikacja zamówienia znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Zaproszenie do przetargu

Formularz ofertowy

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy

Specyfikacja zakresu robót

Dokumentacja projektowa

Zaproszenie

25-01-2018

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej położonej "Przy Fontannie" przy ul. Dobrawy 50a,50b,50c zaprasza do złożenia oferty na  „Wykonanie wiaty śmietnikowej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej „Przy Fontannie” ul. Dobrawy 50a,50b,50c w Pszczynie”
 Specyfikacja zamówienia znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55.

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Zaproszenie do przetargu

Formularz ofertowy

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy

Specyfikacja zakresu robót

Dokumentacja projektowa

 

Galeria zdjęć:

Zaproszenie

24-01-2018

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Pszczynie przy ul. Sznelowiec 20-22 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie „Remontu dwóch klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Sznelowiec 20-22”
 Specyfikacja zamówienia znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55.

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Zaproszenie do przetargu

Formularz ofertowy

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy

Specyfikacja zakresu robót

 

Galeria zdjęć:

Zaproszenie

19-01-2018

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako właściciel nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Korfantego 45-55 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie
„Naprawa balkonów na osiedlu przy ul. Korfantego 45-55 w Pszczynie”

Specyfikacja zamówienia wraz z przedmiarem robót i dokumentacją projektową znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Zaproszenie do przetargu

Formularz ofertowy

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy

Przedmiar robót

Dokumentacja projektowa:

Rzut parteru

Rzut I piętra

Rzut II piętra

Rzut III piętra

Rysunek 1

 

Galeria zdjęć:

Zaproszenie

19-01-2018

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Pszczynie przy ul. Poniatowskiego 11 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie „Remontu elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Poniatowskiego 11”
 Specyfikacja zamówienia znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55.

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Zaproszenie do przetargu

Formularz ofertowy

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy

Specyfikacja zakresu robót

Zdjęcia obiektu

 

2018-01::1515237702-box-right2.jpg