o-nas.jpg

O nas

Geneza Spółki:

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka powstała na mocy uchwały Rady Miasta w Pszczynie Nr.159/99 z dnia 28 kwietnia 1999 roku, a jej podstawowym celem jest budowa lokali mieszkalnych na wynajem.

W dniu 23.07.1999 r. został podpisany Akt Założycielski Spółki przez Zarząd Miasta Pszczyna. Statut spółki został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w dniu 31.08.1999 r. W dniu 21.08.2002 r. Pszczyńskie TBS Sp. z o.o. otrzymało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją 0000127208.

Organy statutowe Spółki tworzą:

 1. Rada Nadzorcza w składzie trzech osób:
  • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Grażyna Goszcz
  • Członek Rady Nadzorczej - Jarosław Wieczorek
  • Członek Rady Nadzorczej - Kazimierz Grzechnik
  • Członek Rady Nadzorczej - Agnieszka Fijałkowska-Gwizdała
 2. Zarząd Spółki w składzie jednoosobowym:
  • Prezes Zarządu - Wojciech Studzieński

Kapitał zakładowy:

Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Pszczyna, która posiada 19 255 udziałów po 850 zł, co daje kapitał w wysokości 16 366 750,00 zł.

Charakterystyka działalności Pszczyńskiego TBS Sp. z o.o. :

Podstawowym przedmiotem działania Pszczyńskiego TBS jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu a także wykonywanie zadań Gminy Pszczyna w zakresie zarządzania mieniem komunalnym. Spółka może również:

 • Nabywać budynki mieszkalne;
 • Przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
 • Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa;
 • Sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi własności Towarzystwa z tym, że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych;
 • Prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
  • Sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
  • budowania budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
  • budowaniu budowli i infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
  • przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa,
  • realizowaniu zadań związanych z zarządzaniem budynkami mieszkalnymi, mieszkalno – usługowymi oraz usługowymi wraz z infrastrukturą
  • towarzyszącą stanowiącymi własność Gminy Pszczyna oraz lokalami mieszkalnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą własności Gminy Pszczyna w budynkach wspólnot mieszkaniowych w zakresie:
   • administrowania;
   • bieżącej eksploatacji;
   • technicznego utrzymania obiektów.
2018-01::1515237702-box-right2.jpg