zamowienia-publiczne.jpg

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony ogłoszony w dniu 30.12.2020r.

31-12-2020

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 5a, 43-200 Pszczyna ogłasza przetarg nieograniczony na "Wymiana dwóch kotłów gazowych o mocy 225 kW każdy, dostosowanie dwóch przewodów spalinowych wraz z robotami towarzyszącymi w kotłowni zlokalizowanej w budynku położonym w Pszczynie przy ul. Korfantego 45-47".

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) obejmujący

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykazu zrealizowanych zamówień

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 5a – Warunki gwarancji

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenia wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej

 

Otwarcie ofert:

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty:

Informacja o wyborze oferty

 

Przetarg nieograniczony ogłoszony w dniu 15.03.2019r.

18-03-2019

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 5a, 43-200 Pszczyna ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie robót polegających na wymianie nawierzchni istniejących terenów utwardzonych na działkach nr 1972/20 i 2182/20 zlokalizowanych w Pszczynie przy ul. Kilińskiego".

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) obejmujący

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy FO (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia z pkt. 8.1 SIWZ,

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór wykazu zrealizowanych robót,

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór oświadczenia wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej

 

Otwarcie ofert:

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony ogłoszony w dniu 17.09.2018r.

19-09-2018

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 5a, 43-200 Pszczyna ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na "Budowa sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na działkach nr 183/28, 165/28,166/28 położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej".

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana w ogłoszeniu o zamówieniu

SIWZ

Zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ):

Załącznik nr 1 do SOPZ - Architektura

Załącznik nr 2 do SOPZ - Konstrukcja

Załącznik nr 3 do SOPZ - Instalacje

Załącznik nr 4 do SOPZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 5 do SOPZ - Przedmiar robot

Załącznik nr 6 do SOPZ - Dokumentacja geologiczna

 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy FO (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór zbiorczego zestawienia planowanych nakładów inwestycyjnych

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór oświadczenia wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej

 

Pytania i odpowiedzi:

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 4.10.2018r

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 6.11.2018r

 

Otwarcie ofert:

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony ogłoszony w dniu 04.05.2018

07-05-2018

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 5a, 43-200 Pszczyna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na "Budowa sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na działkach nr 183/28, 165/28,166/28 położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej".

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ):

Załącznik nr 1 do SOPZ - Architektura

Załącznik nr 2 do SOPZ - Konstrukcja

Załącznik nr 3 do SOPZ - Instalacje

Załącznik nr 4 do SOPZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 5 do SOPZ - Przedmiar robot

Załącznik nr 6 do SOPZ - Dokumentacja geologiczna

 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy FO (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór zbiorczego zestawienia planowanych nakładów inwestycyjnych

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór oświadczenia wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej

 

Pytania i odpowiedzi:

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 14.06.2018r

Załącznik - obliczenia

 

Otwarcie ofert:

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony ogłoszony w dniu 08.02.2018

12-02-2018

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 5a, 43-200 Pszczyna ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowa sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na działkach nr 183/28, 165/28,166/28 położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej".

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ):

Załącznik nr 1 do SOPZ - Architektura

Załącznik nr 2 do SOPZ - Konstrukcja

Załącznik nr 3 do SOPZ - Instalacje

Załącznik nr 4 do SOPZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 5 do SOPZ - Przedmiar robot

Załącznik nr 6 do SOPZ - Dokumentacja geologiczna

 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy FO (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór zbiorczego zestawienia planowanych nakładów inwestycyjnych

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór oświadczenia wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej

 

Pytania i odpowiedzi:

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 19.02.2018r

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 26.02.2018r

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 26.02.2018r

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 12.03.2018r

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 12.03.2018r.

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 19.03.2018r.

 

Otwarcie ofert:

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2018-01::1515237702-box-right2.jpg