_default.jpg

Zaproszenie

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:

„Zimowego utrzymania, dróg wewnętrznych, chodników i placów w zasobie Pszczyńskiego TBS Sp. z o.o. oraz zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych – AKCJA ZIMA 2022 – 2023”

Specyfikacja zamówienia znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl
Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55.

Poniżej zamieszczono materiały związane z zbieraniem ofert:

Zaproszenie dla wykonawców

Zestawienie budynków - zima 2022-2023 - załącznik nr 1

Mapy zasadnicze - Załącznik 1a

Formularz oferty akcja zima 2022-2023 - załącznik nr 2

Oświadczenie oferenta - załącznik nr 3

Wzór umowy

 

2018-01::1515237702-box-right2.jpg