_default.jpg

Ogłoszenie wyników

W wyniku analizy złożonych ofert na wykonanie „Okresowego przeglądu 5-letniego instalacji elektrycznych i piorunochronnych budynków będących w zarządzie Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pszczynie, oraz zasobów własnych Spółki, zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane” wybrano ofertę firmy EKO-BAAM Sp. z o.o., Trzebinia.

2018-01::1515237702-box-right2.jpg