_default.jpg

Zapytania ofertowe

Ogłoszenie wyników

09-03-2018

W wyniku analizy złożonych ofert na wykonanie „Remontu dwóch klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Sznelowiec 20-22” Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej wybrał ofertę - Firma Ogólnobudowlana Roman Pastuszka z Pszczyny za kwotę 22 022,76 zł/brutto. Dziękujemy wszystkim oferentom za złożone oferty.

Ogłoszenie wyników

06-02-2018

W wyniku analizy złożonych ofert na wykonanie „Remont sześciu klatek schodowych na osiedlu przy ul. Korfantego 45-55” Zarząd Pszczyńskiego TBS Sp. z o.o. wybrał ofertę  firmy: FHU „RYGUŁA” Krzysztof Ryguła 43-200 Pszczyna ul. Bednorza 10/2 za kwotę 25 800,00 zł/netto. Dziękujemy wszystkim oferentom za złożone oferty. 

Ogłoszenie

01-02-2018

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako właściciel nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Wodzisławskiej 9A,B zaprasza do złożenia oferty na wykonanie „Budowy pomieszczenia do gromadzenia odpadów stałych” Specyfikacja zamówienia znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Zaproszenie do przetargu

Formularz ofertowy

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy

Specyfikacja zakresu robót

Dokumentacja projektowa

Zaproszenie

25-01-2018

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej położonej "Przy Fontannie" przy ul. Dobrawy 50a,50b,50c zaprasza do złożenia oferty na  „Wykonanie wiaty śmietnikowej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej „Przy Fontannie” ul. Dobrawy 50a,50b,50c w Pszczynie”
 Specyfikacja zamówienia znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55.

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Zaproszenie do przetargu

Formularz ofertowy

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy

Specyfikacja zakresu robót

Dokumentacja projektowa

 

Galeria zdjęć:

Zaproszenie

24-01-2018

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Pszczynie przy ul. Sznelowiec 20-22 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie „Remontu dwóch klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Sznelowiec 20-22”
 Specyfikacja zamówienia znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55.

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Zaproszenie do przetargu

Formularz ofertowy

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy

Specyfikacja zakresu robót

 

Galeria zdjęć:

Zaproszenie

19-01-2018

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako właściciel nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Korfantego 45-55 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie
„Naprawa balkonów na osiedlu przy ul. Korfantego 45-55 w Pszczynie”

Specyfikacja zamówienia wraz z przedmiarem robót i dokumentacją projektową znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Zaproszenie do przetargu

Formularz ofertowy

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy

Przedmiar robót

Dokumentacja projektowa:

Rzut parteru

Rzut I piętra

Rzut II piętra

Rzut III piętra

Rysunek 1

 

Galeria zdjęć:

Zaproszenie

19-01-2018

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Pszczynie przy ul. Poniatowskiego 11 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie „Remontu elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Poniatowskiego 11”
 Specyfikacja zamówienia znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55.

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Zaproszenie do przetargu

Formularz ofertowy

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy

Specyfikacja zakresu robót

Zdjęcia obiektu

 

Zaproszenie

28-12-2017

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako właściciel nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Korfantego 45-55 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie „Remontu sześciu klatek schodowych”

Specyfikacja zamówienia znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Zaproszenie do przetargu

Formularz ofertowy

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy

Specyfikacja zakresu robót

 

Galeria zdjęć:

Ogłoszenie

27-12-2017

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza wykonawców do złożenia ofert na wykonanie prac remontowych oraz naprawczych na poniższych budynkach:

1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 3/Tkackiej 7 – malowanie elewacji budynku przy użyciu farby fasadowej TIKKURILA FINGARD kolor nr 5025, wnęki okienne białe wraz z pracami towarzyszącymi.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie zarządcy w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub pod nr telefonu 32 212 85 55.

2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zamenhofa 6-8-10 – konserwacja balustrad balkonów oraz obróbek blacharskich budynku przy ul. Zamenhofa 6-8-10 wraz z pracami towarzyszącymi.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie zarządcy w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub pod nr telefonu 32 212 85 55.

3. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 3 Maja 11 – renowacja drewnianej werandy oraz drzwi wejściowych do budynku wraz z pracami towarzyszącymi.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie zarządcy w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub pod nr telefonu 32 212 85 55.

 

2018-01::1515237702-box-right2.jpg