Aktualności

Ogłoszenie

03-04-2017
Rada Nadzorcza Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Pszczynie, ul. Kilińskiego 5A, zaprasza podmioty uprawnione...

Ogłoszenie

15-03-2017
Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez...

Lokal usługowy do wynajęcia

26-01-2017
Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, iż posiada do wynajęcia pomieszczenia piwniczne położne w Pszczynie przy ul. Dworcowej...
Przetargi

Ogłoszenie wyników

04-05-2017
W wyniku analizy złożonych ofert na wykonanie „Wymiany pokrycia dachu budynku przy ul. Dunikowskiego 4-6” Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy...

Ogłoszenie

15-03-2017
Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza wykonawców do złożenia ofert na wykonanie prac remontowych...

Ogłoszenie wyników

28-02-2017
W wyniku analizy złożonych ofert na wykonanie „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego na kotłownię gazowa oraz budowę wewnętrznej instalacji gazu...