Aktualności

Ogłoszenie

15-03-2017
Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez...

Lokal usługowy do wynajęcia

26-01-2017
Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, iż posiada do wynajęcia pomieszczenia piwniczne położne w Pszczynie przy ul. Dworcowej...

Informacja

27-12-2016
Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w dniu 5 lutego 2008 roku uzyskało zaświadczenie Starosty Powiatowego w...
Przetargi

Ogłoszenie

15-03-2017
Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza wykonawców do złożenia ofert na wykonanie prac remontowych...

Ogłoszenie wyników

28-02-2017
W wyniku analizy złożonych ofert na wykonanie „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego na kotłownię gazowa oraz budowę wewnętrznej instalacji gazu...

Zaproszenie

24-02-2017
Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Dunikowskiego 4-6, działając w imieniu...