_default.jpg

Przetarg nieograniczony ogłoszony w dniu 30.12.2020r.

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 5a, 43-200 Pszczyna ogłasza przetarg nieograniczony na "Wymiana dwóch kotłów gazowych o mocy 225 kW każdy, dostosowanie dwóch przewodów spalinowych wraz z robotami towarzyszącymi w kotłowni zlokalizowanej w budynku położonym w Pszczynie przy ul. Korfantego 45-47".

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) obejmujący

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykazu zrealizowanych zamówień

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 5a – Warunki gwarancji

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenia wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej

 

Otwarcie ofert:

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty:

Informacja o wyborze oferty

 

2018-01::1515237702-box-right2.jpg