_default.jpg

Zaproszenie

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., działając w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych w Pszczynie oraz własnym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie „Okresowego przeglądu 5-letniego instalacji elektrycznych i piorunochronnych budynków będących w zarządzie Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pszczynie, oraz zasobów własnych Spółki, zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane”.
Materiały dotyczące zamówienia znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie
przy ul. Kilińskiego 5a lub do pobrania na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55 w godzinach pracy biura Spółki (poniedziałek – piątek godz. 7:00-15:00).

Poniżej zamieszczono materiały związane z zapytaniem ofertowym:

Zaproszenie dla wykonawców
Wykaz budynków
Formularz oferty
Oświadczenie oferenta
Wzór umowy

2018-01::1515237702-box-right2.jpg