_default.jpg

Zaproszenie

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Piwowarskiej 24, działając w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych:

1. „Remontu elewacji budynku mieszkalno-usługowego Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Piwowarskiej 24”,

2. „Izolacja ścian podziemnych i piwnic w budynku mieszkalno-usługowym Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Piwowarskiej 24”,

3. „Przebudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku gospodarczego na nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Piwowarskiej 24,

4. „Zagospodarowanie terenu nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Piwowarskiej 24”.

Specyfikacja zamówienia wraz z przedmiarem robót znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub do pobrania na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55

Poniżej zamieszczono materiały związane z zbieraniem ofert:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy - remont elewacji

Formularz ofertowy - izolacja ścian podziemnych i piwnic

Formularz ofertowy - przebudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku gospodarczego

Formularz ofertowy - zagospodarowanie terenu

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy

Przedmiar robót

Dokumentacja projektowa

 

Galeria zdjęć:

2018-01::1515237702-box-right2.jpg