_default.jpg

Zaproszenie

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Rynek 9, działając w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie „Remont elewacji budynku mieszkalno-usługowego Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie ul. Rynek 9” Specyfikacja zamówienia wraz z przedmiarem robót oraz projektem budowlano-wykonawczym znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub do pobrania na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl
Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55 lub 697 617 561.

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Zaproszenie do przetargu

Formularz ofertowy

Oświadczenie oferenta

Wzór umowy

Specyfikacja robót

Projekt budowlany

Przedmiar robót

 

Galeria zdjęć:

2018-05::1526473371-p1060712.jpg

2018-01::1515237702-box-right2.jpg