_default.jpg

Zaproszenie

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Piastowskiej 24 działając w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie „Dokumentacji projektowo – wykonawczej remontu budynku przy ul. Piastowskiej 24”

Specyfikacja zamówienia wraz z dokumentacją zdjęciową znajduje się do wglądu w siedzibie spółki w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub do pobrania na stronie internetowej www.ptbspszczyna.pl
Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55.

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Zaproszenie do przetargu
Formularz ofertowy
Specyfikacja zamówienia
Mapa zasadnicza

2018-01::1515237702-box-right2.jpg