_default.jpg

Zapytanie ofertowe

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 5a, 43-200 Pszczyna ogłasza zapytanie ofertowe na "Dostawę i montaż indywidualnych urządzeń pomiarowych zużycia mediów w zasobach mieszkaniowych Pszczyńskiego TBS Sp. z o.o. w roku 2018".

Poniżej zamieszczono materiały związane z zapytaniem ofertowym:

SIWZ

Załacznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 3 Wykaz dostaw

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Załącznik nr 5 Protokół wymiany urządzeń-Demontaż

Załącznik nr 6 Protokół wymiany urządzeń-Montaż

2018-01::1515237702-box-right2.jpg